گروه آموزشی راهنمایی شهرستان درگز

اینجا محل تبادل تجارب و اطلاعات معلمان راهنمایی است.

روش یافتن زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار


برای پیدا کردن زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار از فرمول زیر استفاده میشود.اگر پس از محاسبه زاویه از 180 درجه بیشتر شد عدد حاصل رو از 360 کم کنید تا زاویه به دست باید.


زاویه بین دو عقربه برابر است با:                                                   

                                                                         30*ساعت -5/5 *دقیقه)

مثلا برای ساعت 12:20  عدد 5/5 را در 20 و30را 12 ضرب کنید. و حاصل ضرب ها را از هم کم کنید.پاسخ زاویه بین عقربه ها میشه

توجه:فرمول را از سمت چپ بخوانید

برگرفته شده از وبلاگ دنیای ریاضی

سرگروه ریاضی-حمیرا نامی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت 19:47  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

روز معلم بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا
شمع رامی سازند تا بسوزد
ا
ما تو می سوزی تا بسازی 

 روزت مبارک

سرگروه ریاضی-حمیرانامی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت 18:9  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

چند مساله ریاضی

1-  هر جفت از رئوس یک مکعب را با یک خط به هم وصل می کنیم و مراکز این خطوط را علامت می زنیم. با این کار چند نقطه متمایز به دست می اید؟

1) 8                  2) 12                  3) 16                  4) 19                  5) 28


2- در سال اول از دو سال پیاپی تعداد پنج شنبه ها بیشتر از سه شنبه ها می باشد. با فرض این که هیچ یک از این دو سال کبیسه نباشد ، چه روزی از هفته در سال دوم بیشتر از بقیه ی ایام هفته می باشد؟

1) سه شنبه       2) چهارشنبه        3) جمعه                 4) شنبه             5) یکشنبه


3- هر یک از پنج کودک یکی از اعداد 1، 2 ، 3 را بر روی تخته می نویسد. اگر تمام اعداد نوشته شده را در هم ضرب کنیم حاصل  کدام است؟

1) 100              2) 120                 3) 162               4) 768                  5) 2048سرگروه ریاضی- حمیرا نامی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ اردیبهشت۱۳۹۱ساعت 20:20  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت Metacognition

مقدمه:
فرا شناخت عبارت است از آگاهی فرد بر نظام شناختی خود و كنترل و هدایت آن در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفكر می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفكر و كنترل و هدایت آن هم تعریف كرد. جریان شناخت در نظریه روان شناسی شناخت انسان را عبارت می دانند از:
دریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات، فراشناخت فعالیتی است كه كنش های مربوط به چهار عنصر یادشده را در برمی گیرد و بر آنها نظارت دارد.
معلمان در مدارس باید ابتدا دانش آموزان را به روش دریافت، پردازش و نگهداری و انتقال درست اطلاعات فراخوانند و سپس آنها را ترغیب كنند تا جریان فعالیت های ذهنی را كه انجام می دهند، مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
هدف:
هدف اساسی نظریه فرا شناخت كمك به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فكر كردن است. هدف دیگر آموزش فراشناخت، پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها در موقعیت های متعدد است.
راهبردهای فرا شناخت دارای اهمیت فوق العاده است، و در آموزش دروس متعدد از آنان بهره گرفته می شود. راهبردهای فرا شناختی، نیازهای یادگیری فراگیران را برطرف می سازد. راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند كه راه رسیدن به هدف ها را هموار می سازند.

یکی از این الگو ها  روش پرسش و پاسخ است که ویژگی های آن را در مطلب زیر می خوانید.

روش پرسش و پاسخ

هدف: در كلاس درس، یكی دیگر از روش هایی كه به كارگیری آن دانش آموزان را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش «پرسش و پاسخ» است. در یك كلاس فعال و خوب ، هم دانش آموزان و هم معلم سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند. اما نكته ی اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است.
پرسش های ما، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است. اصولا˝ منشأ تولید علم و دانش بشر را می توان همین كنجكاوی و میل درونی دانست.
اهمیت روش پرسش و پاسخ در آموزش محتوای درسی به حدی است كه آن را یكی از روش های مهم آموزش می دانند. این روش، به روش سقراطی معروف شده است و ریشه ی تاریخی نیز دارد. در روش سقراطی، مربی با طرح پرسش های هدفدار، یادگیرنده را به سمت فهم مطالب مورد نظر هدایت می كند.
نكات اجرایی: به دلیل اهمیت این روش و برای ترویج به كارگیری آن در كلاس ، ما باید درباره ی چگونگی پرسش و پاسخ اطلاعات كافی داشته باشیم. اصولا˝ پرسش ها به چند دسته تقسیم می شوند:
الف- پرسش های تمركزدهنده: این گونه پرسش ها توجه دانش آموزان را به موضوع فعالیت جلب می كنند؛ مثلا"، وقتی معلم از دانش آموزان می خواهد كه مشاهده كنند و پاسخ دهنده كه چه می بینند، چه می شنوند و چه لمس می كنند یا این كه دو چیز را مقایسه كنند، طرح این پرسش ها سبب می شود كه دانش آموزان فعالیت ها را دقیق تر و هدفدار انجام دهند.
ب- پرسش های مربوط به شمارش و اندازه گیری: پرسش هایی هستند كه باعث دقیق تر شدن انجام فعالیت می شوند؛ پرسش هایی مانند: چه مدت، چندتا، چه مقدار، چه اندازه و غیره. چنین پرسش هایی باعث كمی تر شدن فعالیت ها می شوند. یكی از هدف های ما این است كه بچه ها مشاهدات كیفی خود را به مشاهدات كمی تبدیل كنند.
پ- پرسش های مقایسه ای: این پرسش ها دانش آموزان را به سمت مقایسه ی دو كمیت، دو چیز یا دو پدیده سوق می دهند و آنان را به مشاهده گرایی دقیق تبدیل می كنند.
ت- پرسش های فعالیت پذیر: این پرسش ها دانش آموزان را به انجام دادن فعالیت دعوت می كنند و آنان برای پاسخ دادن به این پرسش ها مجبور به انجام دادن فعالیتی هستند.

بهنرین نوع پرسش ها، پرسش های «فعالیت طلب» هستند؛ یعنی، پرسش هایی كه دانش آموز را به انجام دادن فعالیتی برای پاسخ گویی و در نتیجه، یادگیری فعال وا می دارند. با وجود این كه پرسش های عمومی به طور كلی می توانند به ایجاد و تقویت یك یا چند مهارت در دانش آموز بینجامد اما برای نیل به هر یك از مهارت ها نیز می توان پرسش های اختصاصی مطرح كرد كه پاسخ گویی به هر كدام از آنها، دانش آموزان را به طور ویژه به یكی از مهارت ها می رساند. پرسش ها را می توان به دو گروه «هم گرا» و «واگرا» نیز طبقه بندی كرد.
پرسش های هم گرا: پرسش هایی هستند كه پاسخ مشخص و ثابتی دارند و پاسخ آنها به شرایط مختلف و نظر پاسخ دهنده بستگی ندارد.
پرسش های واگرا: پرسش هایی هستند كه از منظرهای متفاوت می توانند پاسخ های مختلفی داشته باشند و پاسخ آنها گاهی وابسته به زاویه ی دید پاسخ دهنده است.
در مقابل هنر خوب پرسیدن، هنر خوب پاسخ دادن نیز وجود دارد. هر سؤال دانش آموز در واقع آمادگی او را برای یادگیری نشان می دهد. این محرك یادگیری نقطه ی عطف كار معلم است و معلم باید این فرصت را غنیمت بشمرد. هنگام مواجه شدن با پرسش دانش آموز، راه های متفاوتی برای پاسخ دادن وجود دارد؛ بعضی از معلمان پاسخ سؤال را مستقیم و به طور كامل در اختیار دانش آموز می گذارند. بعضی دیگر، پرسش را به خود دانش آموز برمی گردانند و بعضی نیز برای یافتن ، كتاب ها، مجله ها و منابع دیگری را به دانش آموزان معرفی می كنند. گاهی هم می توان پرسش دانش آموز را به سمت یك فعالیت مناسب هدایت كرد.
گاهی عكس العمل معلم نسبت به سؤالات مطرح شده، در دانش آموزان بسیار مؤثر است؛ مثلا˝، اظهار تعجب، شگفتی و علاقه ی معلم باعث جلب توجه بقیه ی دانش آموزان به سؤال می شود. پس هنگام پاسخ دادن به سؤالات دانش آموزان، اصل این است كه معلم از دادن پاسخ صحیح بپرهیزد؛ یعنی آنها را در مسیر یادگیری فعال قرار دهند.
معلم هنرمند، معلمی است كه پرسش های دانش آموزان را به یك سلسله فعالیت های یادگیری تبدیل كند تا دانش آموزان با انجام دادن، این فعالیت ها، به پاسخ پرسش خود برسند.
معلم باید بتواند، در بسیاری از موارد با شهامت كلمه ی «نه» را به زبان آورد. «نه» گفتن معلم به دانش آموزان یاد می دهد كه او دانای كل نیست. بهترین روش پاسخ گویی به پرسش ها این است كه معلم به دانش آموزان بگوید: «بچه ها، بیایید با هم یاد بگیریم.»
این كار ترس ندانستن را از دانش آموزان می گیرد و در ضمن، باعث ایجاد رابطه ی عاطفی بین معلم و آنها می شود.

سرگروه ریاضی-حمیرا نامی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۰ساعت 20:43  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

برنامه بودجه بندی پیشنهادی درس عربی پایه سوم ( ترم اول)

 

 

(( هوالعالم ))

( ترم اول)

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

القصر الزجاجی( یاذآوری)

الدرس الاول(ازص18-4)

اول

مهر

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

-----------------------------

دوم

استراق السمع(وزن کلمات)

الذرس الثانی (ازص33-19)

سوم

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

-----------------------------

چهارم

الراعیه الصغیره(سوالی-منفی

الدرس الثالث( ازص50-34)

اول

آبان

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

------------------------------

دوم

ارزشیابی کتبی

(ازص50-4)

سوم

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

چهارم

اصحاب کهف(امر1)

الدرس الرابع(ازص65-51)

اول

آذر

- حل تمارین ارزشیابی شفاهی

------------------------------

دوم

البستان المحروق(امر2)

الدرس الخامس(ازص80-66)

سوم

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

-------------------------------

چهارم

ارزشیابی کتبی

(ازص80-4)

اول

دی

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

دوم

( ترم دوم)           

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

لاتیاس(نهی)

الدرس السادس (97-81)

اول

بهمن

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

--------------------------

دوم

آه.....بنیتی!(جمله ی اسمیه)

الدرس السابع(ازص110-97)

سوم

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

------------------------

چهارم

الرخاءوالشده(جمله ی فعلیه)

الدرس الثامن(ازص125-111)

اول

اسفند

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

---------------------------

دوم

ارزشیابی کتبی

(ازص125-81)

سوم

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

چهارم

ملابس العید(مفعول-جارالمجرور)

الدرس التاسع(ازص126 تاص143)

سوم

فروردین

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

-------------------------------

چهارم

حل تمارین ارزشیابی شفاهی

حل تمارین عامه(ازص149-144)

اول

اردیبهشت

ارزشیابی کتبی

(ازص149-4)

دوم

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

بررسی سوالات آزمون رفع اشکال

سوم

مطالعه آزاد

مطالعه آزاد

چهارم

 سرگروه آموزشی دینی و قرآن وعربی شهرستان درگز-  سکینه دولتخواه

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ساعت 9:9  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

ریاضیات برای همه

عمل كاپركار

در سال 1949 رياضي‌دان هندي به نام كاپركار(D.R.Kaprekar)به نتيجه ي جالبي پي برد كه به"عمل كاپركار" مشهور شد. او يك عدد چهار رقمي دلخواه كه در آن تمامي رقم‌ها يكسان نبودند را انتخاب كرد،سپس بزرگ‌ترين و كوچك‌ترين عدد چهار رقمي كه با رقم هاي آن عدد ساخته مي شد را تشكيل داد و تفاضل آن ها را به دست آورد.براي عدد حاصل نيز همين روند را تكرار كرد و پس از چند مرحله درنهايت به عدد 6174 رسيد.


فرض كنيد با عدد 2005 شروع كنيم. بزرگ‌ترين عدد چهار رقمي كه با ارقام 2005 مي‌توان ساخت عدد 5200 و كوچك‌ترين،عدد 0025 يا همان 25 مي‌باشد.در اين جا عمل كاپركار به صورت زير است:


5175=0025-5200
5994=1557-7551
5355=4599-9954
1998=3555-5553
8082=1899-9981
8532=0288-8820
6174=2358-8532
6174=1467-7641
 

مشاهده مي‌كنيد كه وقتي به 6174 مي‌رسيم نتيجه تكرار مي شود و درهر بار تكرار به 6174 مي‌رسيم.عدد 6174 را "هسته ي عمل كاپركار" مي‌ناميم. اجازه دهيد با يك عدد ديگر،نتيجه ي بالا را امتحان كنيم.


عدد 1789 را درنظر بگيريد:


8082=1789-9871
8532=0288-8820
6174=2358-8532
 

دوباره به عدد 6174 مي‌رسيم.

امّا در مورد اعداد سه رقمي نيز نتيجه اي مانند نتيجه ي فوق صادق است. عمل كاپركار را براي عدد سه رقمي 753 انجام مي‌دهيم:


396=357-753
594=369-963
495=459-954
495=459-954
 

با انجام اين عمل بر روي هر عدد سه رقمي به 495 خواهيم رسيد.عدد 495 "هسته‌ي عمل كاپركار" براي اعداد سه رقمي است.

سرگروه ریاضی-حمیرا نامی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ بهمن۱۳۹۰ساعت 11:52  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

بودجه بندی پیشنهادی درس پیامهای آسمانی پایه دوم( ترم اول)

برنامه بودجه بندی پیشنهادی درس پیامهای آسمانی پایه دوم( ترم اول)

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

آشنایی گروه بندی

----------------------------

اول

مهر

شگفتی های خلقت

درس اول ص10-3

دوم

دوسرمایه ی گرانبها

درس دوم ص18-11

سوم

استعانت ازخداوند

درس سوم30-19

چهارم

دین گنج بی پایان

درس چهارم ص 38-31

اول

آبان

ارزشیابی کتبی

ص38-3

دوم

نردبان آسمان

درس پنجم ص46-39

سوم

یک فرصت طلایی

درس ششم  56-47

چهارم

تلخ یاشیرین

درس هفتم ص 65-56

اول

آذر

راه سعادت مندی

درس هشتم ص 74-65

دوم

ارزشیابی کتبی

ص74-39

سوم

بحث آزاد بررسی سوالات آزمون

---------------------

چهارم

زیارت اولیای خدا

درس نهم ص 82-75

اول

دی

مرووبررسی  رفع اشکال

ص 1-82

دوم

برنامه بودجه بندی پیشنهادی درس پیامهای آسمانی پایه دوم ( ترم دوم)

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

آفتاب پنهان

درس دهم ص 90-83

اول

بهمن

شاخه ای ازدرخت بهشتی

درس یازدهم ص 96-91

دوم

بـــــحــــــث آزاد

سوم

عادت هاوآسیب ها

درس دوازدهم ص 104-97

چهارم

ارزش کار

درس سیزدهم ص 114-104

اول

اسفند

ارزشیابی کتبی

ص114-83

دوم

حق الناس

درس چهاردهم ص 124-115

سوم

مرورورفع اشکال

مرورورفع اشکال

چهارم

جهاد

درس پانزدهم ص 134-125

سوم

فروردین

بـــــحــــــث آزاد

چهارم

مسئولیت همگانی

درس شانزدهم ص 145-135

اول

اردیبهشت

ارزشیابی کتبی

ص145-1

دوم

بررسی سوالات آزمون

بررسی سوالات آزمون

سوم

بحث ومطالعه آزاد

بحث ومطالعه آزاد

چهارم

 سرگروه آموزشی دینی و قرآن و عربی شهرستان درگز

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ساعت 12:16  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

بودجه بندی پیشنهادی درس پیامهای آسمانی اول

((هوالعالم))

برنامه بودجه بندی پیشنهادی درس پیامهای آسمانی اول( ترم اول)

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

آشنایی گروه بندی

--------------------------

اول

مهر

بینای مهربان

درس اول( ص8-3)

دوم

نشانه های محبت

درس دوم (ص17-9)

سوم

شکرنعمت

درس سوم( ص26-19)

چهارم

ستون دین

درس چهارم ص( 34-27)

اول

آبان

 

ارزشیابی کتبی

ازص(34-3)

دوم

پیمان جوانمردی

درس پنجم( ص44-35)

سوم

به سوی پاکی

درس ششم ص(55-45)

چهارم

تولدی دوباره

درس هفتم( ص 64-57)

اول

آذر

شادی بی پایان

درس هشتم( ص 73-65)

دوم

بـــــحــــــث آزاد

سوم

ارزشیابی کتبی

(ازص73-3)

چهارم

بهترین سر مشق

درس نهم( ص 82-75)

اول

دی

مرور و رفع اشکال

 (ص82-1)

دوم

 

( ترم دوم)

موضوعات درس

صفحات

هفته

ماه

بهترین سرمشق

درس دهم(ص90-83)

اول

بهمن

کشتی های نجات

درس یازدهم( ص 98-91)

دوم

بـــــحــــــث آزاد

سوم

برترین بانو

درس دوازدهم( ص7 10-99)

 

چهارم

بربال فرشتگان

درس سیزدهم( ص 118-109)

اول

اسفند

ارزشیابی کتبی

ص(118-83)

دوم

یاران شیطان

درس چهاردهم( ص 126-119)

سوم

رفع اشکال بررسی سوالات آزمون

ص 91-96

چهارم

کمال همنشین

درس پانزدهم( ص 135-127)

 

سوم

فروردین

راستگو وراست کردار

درس شانزدهم (ص 143-135)

چهارم

مرور و رفع اشکال

------------------------

اول

اردیبهشت

ارزشیابی میان ترم

ازص143-3))

دوم

بررسی سوالات آزمون

------------------------

سوم

بحث آزاد

چهارم

 

سرگروه آموزشی دینی و قرآن وعربی شهرستان درگز

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ساعت 12:15  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

روش های یادگیری از طریق همیاری

 

1- گروه های دانش آموزی تقسیم موفقیت (STAD):در روش حاضر ، گروه های یادگیری چهار تا شش نفره ، با توانایی های متفاوت از نظر كار آیی ، تشكیل می شوند . در هر گروه یادگیری ، یك دانش آموز پر پیشرفت ، دو یا سه یا چهار دانش آموز متوسط و یك دانش آموز كم پیشرفت قرار داده می شوند . پس از گروه بندی دانش آموزان گفته می شود ، به افرادی كه مفاهیم عرضه شده را در گروه طرح كنند ، نمره داده می شود و یا دانشی كه گروه دریافت می كند ، بر پایه ی نمره كل گروه تعیین می شود .

معلم در پایان كار مطالعه ، از دانش آموزان سنجش انفرادی به عمل می آورد . روش حاضر برای تدریس درس هایی كه زمینه علمی محض دارند ، مانند كاربردهای ریاضی ، دستور زبان كاربردی و جغرافیا مناسب است .

2- گروه – بازی – مسابقه (TGT): آزمون به جای پایان مطالعه ، در همان ساعت درسی ، در پایان هفته به اجرا در می آید . این آزمون غالبا به صورت مسابقه ای بر گزار می شود . برای این كار ، بازی هایی طراحی یا تعیین می شوند و دانش آموزانی كه از نظر توانایی با هم قابل مقایسه به نظر می آیند ، از طریق شركت در بازی به رقابت می پردازند. در قالب این بازی ها دانش آموزان از یكدیگر سوال می پرسند و امكان دارد قادر به پاسخگویی سوال ها باشند یا نباشند . اگر دانش آموزی از یك گروه نتواند به سوالی پاسخ دهد ، دانش آموز دیگری می كوشد پاسخ آن را بگوید .در این روش گروه هایی كه نمره بیشتری كسب كرده اند ، پاداش دریافت می كنند .و برای تدریس درس هایی كه زمینه علمی دارند ، نظیر :ریاضیات ، جغرافیا و علوم تجربی مطلوب است.  

3- با هم آموزی : در این روش ، از دانش آموزان خواسته می شود ، با همكاری در گروه ، دست به تولید محصولی مشترك بزنند ، برای مثال : مدلی از یك ماشین بسازند یا روز نامه ی دیواری تدارك كنند و یا پوستری برای یادگیری اعضای بدن درست كنند .اعضای گروه با یاری همدیگر تولید خود را آماده می كنند و آن را به داوری می گذارند .

4- یادگیری انفرادی مبتنی بر كمك گروه (ILBTA):گروه ها از دانش آموزانی كه توانایی های متفاوتی دارند ، تشكیل می شوند و معمولا تعداد اعضای هر گروه چهار نفر است . گروهی كه پس از پایان كار یا مطالعه ، عملكرد مطلوبی داشته باشد ، پاداش می گیرد .در روش حاضر ، بر خلاف سایر روش ها ، یادگیری از طریق همیاری با یادگیری انفرادی تلفیق می شود . این روش ، به طور خاص برای  اموزش ریاضیات پایه های سوم ابتدایی تا اول راهنمایی طراحی شده است .در این روش دانش آموزان بر اساس نتیجه آزمونی كه از آنان به عمل می آید ، رتبه بندی می شوند . كنترل كار یادگیری اعضا با استفاده از برگه پاسخنامه انجام می گیرد .پاسخنامه هر گروه به وسیله سر گروه تصحیح می شود .

5- روش جور چین :د ر این روش دانش آموزان به گروه های شش نفره تقسیم می شوند . سپس به هر عضو گروه ، مقدار معینی از متن درس داده می شود . اعضای گروه به صورت انفرادی متن دریافتی را مطالعه می كنند . سپس اعضایی كه متن درسی یكسانی داشته اند ، گرد هم می آیند و یك گروه تخصصی تشكیل می دهند . در گروه تخصصی ، اعضای گروه راهكارهای گوناگون تدریس متن را بررسی می كنند و پس از یافتن راهكارهای اثر بخش به گروه اصلی خود باز می گردند .در پایان كار ، اعضا با توافق همدبگر از موضوعات مطالعه شده نتیجه گیری می كنند .روش حاضر برای تدریس در زمینه مطالعات اجتماعی به كار می آید .

6- پژوهش گروهی : ( GR )در این روش دانش آموزان به گروه های دو تا شش نفره تقسیم می شوند و هر گروه موظف است ، موضوعی را برای پژوهش انتخاب كند پس از انتخاب موضوع پژوهش ، اعضای گروه ، هر كدام بخشی از پژوهش را بر عهده می گیرند و در پایان كار پژوهش ، یافته هایشان را به دانش آموزان كلاس عرضه می كنند .

منبع :راهنمای روش های نوین تدریس   دكتر محرم آقا زاده 

 

سرگروه ادبیات فارسی :  زری جعفرپور

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۷ دی۱۳۹۰ساعت 10:46  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

مدرسه امتحان می گیرد خدا هم امتحان می گیرد بیائید با هم مقایسه کنیم !!

 

 سوره مبارکه عنکبوت  آیه ی شماره ی 2 و سوره مبارکه بقره آیه ی 155

1- در امتحان مدرسه بین امتحانات زمانی برای یاد گیری و آمادگی امتحان بعدی مشخص می شود  امّا در امتحان الهی استمرار امتحانات لحظه به لحظه است .

2- در امتحان مدرسه کسی در التزام برای خراب شدن آن نیست امّا در امتحان الهی شیطان برای خراب شدن آن سوگند خورده است .

3- در امتحان مدرسه مراقبین کمک نمی کنند امّا در امتحان الهی خدا خود راه را نشان می دهد .  (لنهد ینهم سبلنا)

4- پاداش موفقیت در امتحان مدرسه در این دنیا میسر است  امّا پاداش موفقیت در امتحان الهی به دلیل محدودیت در این دنیا ؛ میّسر نمی باشد .

5- در صورت عدم موفقیت تعداد دفعات شرکت در امتحان محدودیت زمانی و مکانی دارد  امّا در امتحان الهی در صورت شکست تا آخر عمر و در هر مکان امکان تجدید امتحان وجود دارد .

6- در امتحان مدرسه امکان کسب نمره بدون امتحان میسر است  امّا در پیشگاه خدا کسب امتیاز بدون امتحان میسر نیست .

7- معلمین قبل از امتحان نتیجه را دقیقا نمی دانند امّا خداوند قبل از امتحان از نتیجه مطلع است .

8- امتحان مدرسه برای اطلاع معلمین است امّا امتحان خدا برای اطلاع خود شخص است .

9- این امکان وجود دارد که شخص به مدرسه نرود و امتحان هم ندهد  امّا  غیر ممکن است که به زندگی دنیا بیاید و از او امتحان الهی  گرفته نشود .

10- در امتحان مدرسه نمره ی کسب شده دقیقاً نتیجه ی تلاش های فرد نیست و درصدی خطا دارد  امّا  در امتحان الهی (ذرة مثقالة خیراً یره و مثقالة شراً یره ) مبّری از خطاست .                                                                                        

11- اعتراض در نتیجه ی امتحانات مدرسه ممکن است باعث تغییر نمره شود  امّا  اعتراض در نتیجه ی نمره الهی موجب تغییر نتیجه ی امتحان نمی شود .

12- سرعت نمره دادن در امتحان مدرسه کم است  امّا  سرعت حسابرسی در امتحان الهی سریع است . (والله سریعٌ الحساب  )

13- در امتحان مدرسه امکان اشتباه در ثبت نمرات وجود دارد  امّا در امتحان الهی امکان اشتباه در ثبت امتیازات امکان ندارد .

14- امتحانات مدرسه از نظر موضوعی همه در یک راستا است  امّا  موضوعات امتحانات الهی گاهی متفاوت و بلکه برای افراد گوناگون متضاد است مثلا یکی با فقر و یکی با مال فراوان امتحان می شود ؛ یکی با توانایی فراوان و دیگری با مسئله ی ناتوانی امتحان می شود ؛ یکی با سلامت و یکی با بیماری امتحان می شود و.........

15- زمان در امتحان مدرسه محدود است  امّا  در امتحان خدا محدودیت ندارد .   ( تا آخر عمر)

16- مکان در امتحان مدرسه منحصر به مدرسه است امّا  در امتحان خدا همه ی صحنه های زندگی ؛ مکان امتحان است .

17- در امتحان مدرسه تعداد پرسش ها برای همه یکسان است امّا  در امتحان الهی سختی و آسانی متناسب با توانایی های فرد است . ( برای رعایت عدالت )          (لایکلف الله نفساً الا وسعها )

18- در امتحان مدرسه پرسش ها برای همه یکسان  امّا در امتحان الهی پرسش ها و موضوع متناسب با بهره مندی افراد از نعمات و فرصت ها ست .

 

19- در امتحان مدرسه موفقیت منوط به همان امتحان است  امّا در امتحان الهی موفقیت منوط به موفقیت در امتحانات بعدی است  به بیان دیگر در امتحان مدرسه عدم موفقیت ها موفقیت های قبلی را باطل نمی کند  امّا در امتحان الهی عدم موفقیت در یک دوره موفقیت های قبلی را زیر سوال می برد و گاهی باطل می کند .

20- در امتحان مدرسه اگر دوستتان داشته باشند ؛ امتحان را ساده می گیرند  امّا در امتحان الهی هر چه بیشتر محبوبیّت داشته باشید امتحان را سخت تر می گیرند !!!

21- در مدرسه به مطالب حفظی یا فراگرفته ها نمره می دهند  امّا در امتحان الهی به اعتقادات قلبی و عملی امتیاز می دهند .

22- در امتحان مدرسه نمره ها سقف محدود دارند  امّا در امتحان الهی امتیازات محدودیتی ندارند .

23- موضوع امتحان در مدرسه مشخص و اعلام شده است امّا در امتحان الهی موضوعات متفاوت و متغیر و گاهی متضادند .

24- در امتحان مدرسه امکان تقلب و کسب نمره کاذب وجود دارد  امّا در امتحان الهی هرگز امکان تقلب وجود ندارد .

25- در امتحان مدرسه امکان کمک از امتحان گیرنده نیست  امّا در امتحان الهی نه تنها امکان کمک از امتحان گیرنده هست بلکه امتحان گیرنده خود می فرماید به من توکل کنید و از من کمک بخواهید . (و من یتوکل علی الله و هو حسبه )

26- در امتحان مدرسه نتیجه ی مثبت هر امتحان غیر قابل برگشت است  امّا در امتحان الهی گاهی نتیجه ی مثبت امتحان به واسطه ی عدم موفقیت در امتحان بعدی باطل می شود .

27-  درامتحان مدرسه نمره ی مثبت را به دیگران گفتن ارزش است ( تظاهر ) امّا در امتحان الهی نتیجه ی مثبت را پنهان داشتن ارزش است .

 28- ارزش کسب شده در امتحان مدرسه گذرا ست امّا ارزش کسب شده در امتحان خدا ماندگار است .

29-  امتحان گیرنده  در زمان و مکان تغییر می کند امّا  در امتحان الهی ؛ امتحان گیرنده در زمان و مکان یکی است (خدا )

30- در امتحان مدرسه کارنامه را با هر دست ممکن است بگیرید امّا در امتحان الهی کارنامه ی قبول شدگان را به دست راست و کارنامه ی مردود شدگان را به دست چپ می دهند .

  سر گروه ادبیات فارسی : زری جعفرپور

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۱ دی۱۳۹۰ساعت 8:47  توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی   | 

مطالب قدیمی‌تر